Et forbrukslån er et såkalt usikret lån hvor banken ikke tar pant i hverken bolig eller andre eiendeler. Fordi du stiller med lavere sikkerhet får lånet en høyere rente. Kredittkort regnes også som forbruksgjeld, og har faktisk høyere rente enn usikre lån. Om du har flere lån og kreditter vil det lønne seg for deg å samle disse i et større lån. Du samler da alle renteutgiftene på et sted, noe som gjør at de går ned. Du kan også få bedre betingelser på månedsbeløp og nedbetalingstid.

Ulike måter å refinansiere

Når du skal søke refinansiering kan dette gjøres på flere forskjellige måter. Har du bolig og boliglån kan du søke om refinansiering av boliglånet, og få alle den usikre gjelden bakt inn i boliglånet ditt. Dette regnes som en av de rimeligste måtene å refinansiere på, da rentene på boliglånet er nede i 1,20 %. Viktig å huske på her er at boliglånet har relativt mye penger nedbetalingstid sammenlignet med andre lån. Så selv om renten er lav anbefales det å regne på den totale summen.

Andre metoder for å refinansiere og spare penger på rentene er å refinansiere med sikkerhet i en eiendel. Når du stiller med sikkerhet får bankene en garanti for lånet, og det driver renten nedover. Du kan også samle alle lån og kreditter i et forbrukslån. Disse lånene krever ikke sikkerhet i eiendel, som gjør at renten går opp. Renten på slike lån kan ligge på alt fra 6 % til 22 %, noen også over 30 %. Så det er alltid en fordel å sammenligne tilbyderne.

Lån med sikkerhet

Lån med sikkerhet er en samlebetegnelse på alle lån hvor det blir tatt pant i en eiendel. Både boliglån og billån er såkalte lån med sikkerhet. Det er mulig å refinansiere alle typer lån, også lån på motorvogn. Siden det stilles sikkerhet i en eiendel med verdi ser bankene det som en lavere risiko for mislighold av lån, noe som gir deg den lave renten. Bolig har større verdi et motorkjøretøy, derav den lavere rentene. Den siste tiden har renten på boliglån ligget på under 1,5 %.

Lån med sikkerhet har en lavere rente, men hvor lang nedbetalingstid du får avhenger av hva slags lån du har fra før. Boliglån har som oftest en nedbetalingstid på mellom 20 og 30 år. Hvor lang tid du har igjen når du refinansierer vil være med å påvirke hvor mye du sparer på å samle gjelden i boliglånet. Billån har en lavere nedbetalingstid, men det er ikke lønnsomt å samle kreditt og forbrukslån i billånet. Men boligen i hovedregel stiger i verdi går motorkjøretøy alltid nedover i verdi.

Forbrukslån – lån uten sikkerhet

Lån uten sikkerhet er en samlebetegnelse på alle lån hvor du ikke stiller med sikkerhet i bolig eller eiendeler. Forbrukslån er det mest brukte lånet i denne kategorien, men også kredittkort og handlekontoer havner i denne kategorien. Felles for disse er at du kan få låne penger uten at banken tar pant i en eiendel. Når bankene ikke har pant i en eiendel, har de ikke muligheten til å kreve noe solgt for å få tilbake det lånte beløpet. Dette utgjør en større risiko for bankene, noen som utjevnes med å ha en høyere rente.

Forbrukslån er kjent for å ha en høy rente, sammenlignet med andre lånetilbud bankene har. Du kan allikevel være heldig å få en lav rente også på forbrukslånet. Den vil fortsatt være høyere enn boliglånsrenten, men lavere enn renten på kredittkortet. Selv om usikre lån har en høyere rente kan det lønne seg med refinansiering av lån. Nedbetalingstiden på disse kan som en hovedregel ikke overstige mer enn 5 år. Det betyr at hvis du refinansierer gjelden din i et forbrukslån kan du spare mer enn boliglån siden nedbetalingstiden er kortere.

Få bedre betingelser

Når du skal refinansiere kan du også få bedre betingelser på lånet. Du kan forhandle om bedre rente, kortere nedbetalingstid og mindre månedsbeløp. Hovedregelen er at kredittkort og forbrukslån ikke kan ha lengre nedbetalingstid enn 5 år. Unntaket er ved refinansiering, da kan du låne opptil 10 år. Lang nedbetalingstid betyr at du må betale renter og gebyrer ekstra lenge, noe som øker kostnadene. Ved å halvere nedbetalingstiden kutter du kraftig ned på renter og gebyrer. Siden du betaler mer renter i begynnelser og mer avdrag mot slutten vil de ikke halveres.

De mest populære bankene tilbyr kredittkort med en rente mellom 15 % og 22 %. Den laveste renten på forbrukslån er nede på 6 %, mens renter på boliglån er nede i 1,20 % akkurat nå. Det er rentene på lånet som gjør at lånekostnadene går opp. Når du kutter rentene, kutter du kostnadene på lånet. Gebyrer er også med å øke lånet, når du reduserer de øker du hvor mye lånet blir nedbetalt hver måned. Men om du har lang nedbetalingstid kan dette gå opp i opp.

Muligheter for å spare

Når du samler alle lån og kreditter på et og samme sted kutter du ned på mange unødvendige gebyrer og utgifter. Blant annet samler du alle renteutgifter på et sted. Så, i stedet for å betale renter på 20 % til 5 forskjellige banker, betaler du kanskje 12 % prosent til en bank. Hvis hvert enkelt av disse lånene er på 10 000 kroner er det 2 000 kroner i året i renter, 10 000 kroner totalt. Når du har alle disse lånene samlet på et sted betaler du 6 000 kroner i renter i året.

Hvor mye du totalt vil spare avhenger av hvor mye du skal betale ekstra i gebyrer hver måned. De fleste banker tar mellom 35 og 55 kroner i administrativt gebyr hver eneste måned. Dette utgjør mellom 420 og 660 kroner, på hvert enkelt lån. Med fem forskjellige lån utgjør dette opp mot 3 300 kroner i året. Hvor lang nedbetalingstid du har på lånet spiller også inn på den totale summen. Får du ned månedsbeløpet, nedbetalingstiden og rentene kan du spare flere titalls tusen kroner på å refinansiere.