Skal du ta opp forbrukslån for første gang, kan det være mye nytt å sette seg inn i. Derfor kan det være lurt å lese seg litt opp på alle uttrykkene før du tar en beslutning. Dermed kan du enklere sammenligne ulike banker og betingelser. Sitter du der og skal signere avtalen uten å vite hva den innebærer, så vet du ikke hva du går med på.

Kredittvurdering

Dette er en vurdering som blir gjort hver gang du søker om lån eller ønsker å kjøpe noe på nedbetaling. Det gjennomføres enten av banken, bedriften eller av en tredje part. Her blir det sjekket hva du har av formue, inntekt og gjeld fra før av. I tillegg sjekkes det også om du har noen anmerkninger på tidligere lån eller nedbetalinger. Denne sjekken blir gjort for å vurdere hvor sannsynlig det er at du klarer å betale ned summen du låner igjen. Det er selvfølgelig en fordel for banken å vite, men det er også for din egen sikkerhet. Hvor strengt dette er, varierer fra bank til bank, og kommer selvfølgelig også an på hvor stor sum du ønsker å låne.

Gebyrer på forbrukslån

Alle forbrukslån har gebyrer, og disse er det lurt å sette seg inn i. De er nemlig ikke alltid like åpenbare før du har lest avtalen nøye. Det første er oppstarts gebyret som er en satt sum du må betale for å i det hele tatt starte låneavtalen. Hvor stort dette gebyrer blir kommer an på den som låner ut, men som oftest er summen den samme uavhengig av størrelsen på lånet.

I tillegg kommer termingebyret. Dette er en fast sum du må betale hver måned frem til lånet er helt nedbetalt. Man kan se på dette gebyret som en slags leie for å kunne bruke bankens penger. Dette gebyret er det mange som ikke tar med i beregningen når de tar opp et forbrukslån.

Effektiv og nominell rente

Noe bankene ofte reklamerer tydeligere med når det gjelder forbrukslån, er renten. Dette er den prosentandelen av gjelden din som legges til summen hver måned. Det kan være lett å tenke at jo lavere rente det er på lånet, jo bedre er det å gå for akkurat denne løsningen. Men i praksis er det flere ting som spiller inn. Prosentandelen som banken ofte informerer om, er nemlig det vi kaller nominell rente.

Når vi snakker om effektiv rente derimot, snakker vi om totalsummen du faktisk betaler. Effektiv rente finner du om du legger sammen nominell rente med gebyrene som kommer i tillegg.

Si at den nominelle renten på lånet ditt utgjør rundt 600 kr, og at den vil synke hver gang du betaler ned på gjelden. Dette ser kanskje overkommelig ut. Men si at du også har et fast termingebyr på 400 kr, og et oppstarts gebyr på 1 000 kr. Da vil du ende opp med å få 2 000 kr ekstra i gjeld den første måneden, og rundt 1 000 kr de neste månedene.

Terminbeløp

Terminbeløpet består av både renter, termingebyr og avdrag på lånet ditt. Det utgjør et minimumbeløp, men du velger selv om du vil betale mer av gangen. Både minimumbeløpet og rentene blir lavere etter hvert som gjelden synker. Som oftest faktureres du får terminbeløpet på en fast dato hver måned.

Sikkerhet

Noen lån krever sikkerhet for å innvilges. Det betyr at du må stille noe verdifullt du eier til rådighet, så banken kan selge det om du ikke kan betale tilbake. Dette kan være bolig, bil, båt eller andre dyrebare eiendeler. Dette kan gjøre det mye enklere å låne større summer, men du bør allikevel opptre ansvarlig. Det er ikke anbefalt å ta sikkerhet i for eksempel ditt eget hjem om du er usikker på om du får betalt ned gjelden din.

Sikkerhet er derimot ikke standard praksis for forbrukslån, spesielt ikke når det er snakk om mindre summer. Det gjør forbrukslån til en enklere og raskere løsning enn mange andre lån, og det er også derfor så mange av oss velger dette. Det kan allikevel være spesielle omstendigheter som gjør at du må gi banken en ekstra garanti, også med dette lånet. Men det finnes andre løsninger om du ikke eier noe du kan stille som garanti.

Medlåntaker

En medlåntaker er akkurat det navnet tilsier; en annen person som tar opp forbrukslånet sammen med deg. Det trenger ikke bety at den andre parten verken mottar halve lånet eller må være med på å betale det ned. Men det innebærer at denne personen stilles ansvarlig om du ikke klarer å betale. Det er for eksempel en vanlig løsning for unge mennesker som tar opp lån til sin første bil eller andre kostbare eiendeler. Har du en mer økonomisk etablert forelder som medlåntaker, så er sjansen større for å få lånet innvilget.